Kolegium Sędziów

PRZEMIANOWANIA SĘDZIÓW RZECZYWISTYCH.

29/12/2022 17:46

Proszę o zapoznanie się z najnowszym komunikatem.


Informujemy, że decyzją Zarządu Sędziów Podokręg Częstochowa sędziowie:

Derek Grzegorz, Glin Krzysztof, Potkalo Dmytro, Tatarowicz Maciej, Walotek Paweł, Wojciechowska Nicola ,Jelonek Marce, Kożuch Rafał

 Zostali wytypowani do przemianowania na sędziów rzeczywistych.

W związku z tym prosimy:

1)     wypełnić w formie papierowej deklarację przystąpienia do Fundacji KSP (w 4 egzemplarzach – wydrukować dwustronnie na 1 kartce) oraz dołączyć 1 podpisane zdjęcia (format - dowód osobisty/paszport/legitymacja).

Linki do pobrania deklaracji poniżej.

Druki deklaracji są również dostępne w:

Football Factory

ul. Kopernika 10/12

42-200 Częstochowa

2)     wszystkich kandydatów do przemianowania o uiszczeniu wpłat na KSP w wysokości 100 zł 

Dane do przelewu:

PKO Bank Polski
Marcin Sobierajski
Nr konta: 33 1020 1664 0000 3202 0613 2783

Imię Nazwisko – KSP 2023

3)     wypełnione deklaracje w ilości 4 szt. oraz podpisane zdjęcie prosimy dostarczyć  w terminie 31.01.2023 do:

Football Factory

ul. Kopernika 10/12

42-200 Częstochowa