Kolegium Sędziów

Przemianowania sędziów rzeczywistych.

25/01/2022 19:42

Proszę o zapoznanie się z najnowszym komunikatem.


Informujemy, że decyzją Zarządu Sędziów Podokręg Częstochowa sędziowie:

Chwastek Izabela, Fornal Kacper, Kuban Kamil, Cichor Przemysław, Ciszewski Piotr, Kulesza Krystian, Łatka Michał, Owczarek Kinga, Piwódzki Krzysztof, Sieradzki Mariusz, Tyras Dawid, Tyras Magdalena, Kolanus Krzysztof, Koza Jakub, Łukaszek Dawid, Mielczarek Marcel, Nabiałek Mateusz, Niglus Adrian, Szymczyk Maciej, Grzesik Michał

zostali zakwalifikowani do przemianowania na sędziów rzeczywistych.

W związku z tym należy:

  • wypełnić w formie papierowej deklarację przystąpienia do Fundacji KSP (w 4 egzemplarzach – wydrukować dwustronnie na 1 kartce) oraz dołączyć 1 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

Link do pobrania deklaracji:

http://ksslaskizpn.pl/druk-ksp/

Druki deklaracji są również dostępne w:

- Football Factory

- ul. Kopernika 10/12

- 42-200 Częstochowa

  • Informujemy, że wszyscy kandydaci do przemianowania są zobowiązani do uiszczenia wpłat na KFP w wysokości 90 zł na konto.

Dane do przelewu:

PKO Bank Polski
Marcin Sobierajski
Nr konta: 33 1020 1664 0000 3202 0613 2783

Imię Nazwisko – KFP 2022

  • wypełnione deklaracje w ilości 4 szt. oraz podpisane zdjęcie dostarczyć do w terminie do 20.02.2022:

- Football Factory

- ul. Kopernika 10/12

- 42-200 Częstochowa