Kolegium Sędziów

8/08/2022 18:26

Licencje sędziowskie - opłaty

Proszę o zapoznanie się z najnowszym komunikatem odnośnie płatności za licencje sędziowskie.