Kolegium Sędziów

25/01/2022 19:42

Przemianowania sędziów rzeczywistych.

Proszę o zapoznanie się z najnowszym komunikatem.
31/12/2021 16:44

Kurs sędziowski 2022 r.

Kolegium Sędziów Częstochowa organizuje kurs Sędziego Piłki Nożnej.
26/11/2021 18:25

Opłaty KFP

Proszę o zapoznanie się z najnowszym komunikatem odnośnie opłat KFP.