Kolegium Sędziów

17/08/2021 16:27

OPŁATY ZA LICENCJĘ SĘDZIOWSKĄ.

Proszę o zapoznanie się z komunikatem odnośnie opłat za licencję sędziowską.
5/08/2021 16:10

Urlopy

Uwaga!!! Od dnia 14.08.2021r. rozpoczynamy rozgrywki. Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami urlopowania i stosowania sie do poniższych zasad.1. Sędzia zobowiązany jest do zgłoszenia urlopu w formie sms na nr. 504251856 na minimum 7 dni przed jego planowanym terminem, (najpóźniej do 20;00 niedziela) 2. Referent obsady ma do dyspozycji sędziego, który nie jest urlopowany bez ograniczeń do 48 h przed planowanym terminem spotkania. 3. Możliwość obsady sędziego na zawody w terminie późniejszym niż 48h przed spotkaniem wymaga telefonicznego ustalenia tego z zainteresowanym. 4. Taka sytuacja nie ma zastosowania, jeżeli referent obsady zmienia mecz odbywający się w tym samym terminie lub termin spotkania zmienia się nieznacznie (do dwóch godzin). 5. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych sędzia może poprosić o urlop w dowolnym czasie. Zarząd Kolegium Sędziów może poprosić o udokumentowanie takiego faktu.
4/08/2021 22:45

Opłaty KFD

Proszę o zapoznanie się z komunikatem odnośnie opłat KFD.
16/07/2021 07:42

Obsada meczów towarzyskich

Proszę o zgłaszanie sparingów do referenta obsady sms . Zarząd będzie wyciągał konsekwencję wobec sędziów prowadzących zawody bez zgody zarządu. 
7/07/2021 22:00

Egzamin biegowy - informacje!

Proszę o zapoznanie się z komunikatem odnośnie egzaminu biegowego.