Prezydium - Kolegium Sędziów

 • Przewodniczący KS - Rozpondek Sebastian
 • Wiceprzewodniczący ds. Kontaktu z Podokręgiem oraz Dyscypliny - Sierociński Konrad
 • Sekretarz, Referent ds. Ewidencji - Stępień Jacek
 • Referent ds. Obsady sędziów i obserwatorów - Kuban Paweł
 • Referent ds. Finansów - Sobierajski Marcin
 • Referent ds. Organizacyjnych - Malinowski Lech
 • Referent ds. Szkolenia - Pęczek Dariusz
Komisja Szkoleniowa KSP:
 • Przewodniczący Komisji Szkoleniowej - Pęczek Dariusz
 • Wiceprzewodniczący Komisji Szkoleniowej - Malinowski Lech
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Toborek Stanisław
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Białas Augustyn
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Kuban Paweł
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Terlicki Paweł
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Zroślak Michał