Prezydium - Kolegium Sędziów

 • Przewodniczący KS - Kowalczyk Robert
 • Wiceprzewodniczący, Referent ds. Szkolenia - Barański Tomasz
 • Wiceprzewodniczący ds. Kontaktu z Podokręgiem oraz Dyscypliny - Sierociński Konrad
 • Sekretarz, Referent ds. Ewidencji - Stępień Jacek
 • Referent ds. Obsady sędziów i obserwatorów - Kuban Paweł
 • Referent ds. Finansów - Sobierajski Marcin
 • Referent ds. Organizacyjnych - Prauza Dariusz
 • Referent ds. Medialnych - Wroński Szymon
Komisja Szkoleniowa KS:
 • Przewodniczący Komisji Szkoleniowej - Barański Tomasz
 • Wiceprzewodniczący Komisji Szkoleniowej - Prauza Dariusz
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Budzowski Edward
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Popczyk Władysław
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Toborek Michał
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Kuban Paweł
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Malinowski Lech  
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Wroński Szymon