Aktualności

ZAWODNICY PÓŹNO DOJRZEWAJĄCY - WYTYCZNE

1/08/2023 20:58

Od sezonu 2023/24 rozszerzony zostaje przepis o grze zawodników późno dojrzewających w rozgrywkach młodszej kategorii wiekowej.


Decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej od sezonu 2023/24 przepis został rozszerzony na kategorie C2 (U-14), D1 (U-13) oraz D2 (U-12) i obecnie można uprawnić zawodnika późno dojrzewającego z C1 do C2, z C2 do D1, z D1 do D2, D2 do E1, z E1 do E2, z E2 do F1, z F1 do F2 i z F2 do G. W każdej w kategorii drużyna będzie miała prawo zgłosić maksymalnie po dwóch zawodników o rok starszych, pod warunkiem uzyskania przez nich pozytywnego wyniku badania PHV wieku biologicznego oraz złożenia wniosku do wydziału rozgrywek danego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Zgoda na udział zawodnika późno dojrzewającego w rozgrywkach młodszej kategorii wiekowej obowiązywać będzie przez jedną rundę. Przed każdą kolejną konieczne będzie przeprowadzenie aktualnego badania PHV oraz złożenie nowego wniosku.

Zawodnik zgłoszony do rozgrywek młodszej kategorii wiekowej w danej rundzie będzie mógł występować tylko w niejTym samym wykluczony stanie się jego udział w rozgrywkach swojego i każdego starszego rocznika.

Aby zgłosić zawodnika późno dojrzewającego do rozgrywek młodszego rocznika, w pierwszej kolejności należy wyliczyć jego wiek biologiczny. Można to zrobić za pomocą kalkulatora PHV opracowanego przez PZPN. Jeżeli wiek PHV wyniesie 15.1 lub więcej, do standardowego wniosku o uprawnienie zawodnika do gry w systemie Extranet, klub jest zobowiązany dołączyć dodatkowo wynik badania oraz wniosek o uprawnienie zawodnika późno dojrzewającego do niższej kategorii wiekowej, zawierający zgody/oświadczenia przedstawiciela klubu, trenera i rodzica/opiekuna prawnego.

Kalkulator: www.lnp.pl/kalkulatorwieku