Podokręg

Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

8/11/2021 07:48

26 października br. na posiedzeniu Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej zostały przyjęte trzy uchwały. Pierwsza z nich reguluje przejście klubów pomiędzy Podokręgami, kolejna przyjęcie zespołów rezerw przez kluby ze szczebla centralnego a trzecia zatwierdza zmiany w tabeli ekwiwalentów sędziowskich.