Podokręg

LKS Skalniak Kroczyce z nowym Zarządem!

31/01/2022 09:38

8 stycznia 2022 r. zgodnie ze statutem LKS Skalniak Kroczyce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków klubu. Podczas zebrania wybrano nowe włądze klubu z Dawidem Gajeckim na czele. Nowy Prezes Zarządu zastąpił na tym stanowisku długoletniego sternika klubu z Kroczyc, Adama Lenartowicza.


Zgodnie z przesłaną informacją do Podokręgu Częstochowa w skład nowego Zarządu LKS Skalniak Kroczyce wchodzą:

Dawid Gajecki - Prezes

Bartłomiej Nędza - wiceprezes

Magdalena Nędza - skarbnik

Wojciech Wierzbicki - członek

Grzegorz Okularczyk - członek

Adam Lenartowicz - członek

Komisję Rewizyjną tworzą:

Julian Gajecki - przewodniczący

Felicjan Piwek - członek

Edward Ślusarczyk - członek

Nowym władzą klubu życzymy sportowych sukcesów, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów i anielskiej cierpliwości.

 

Jednocześnie zachęcamy kluby do przekazywania informacji o zmianach w Zarządach i aktualizowaniu danych teleadresowych.