Komisje

 • KARDYNAŁ Katarzyna – Przewodnicząca
 • WASILEWSKI Michał - Wiceprzewodniczący
 • NEMSZ Rafał - Członek
 • RYBAK Paweł – Członek
 • OLSZEWSKI Stanisław – Przewodniczący
 • POPCZYK Władysław - Wiceprzewodniczący
 • WOJTAL Marek - Członek

Dawid Wytrzymały - Przewodniczący
Wojciech Wroński – Wiceprzewodniczący
Oskar Operacz – Sekretarz
Paweł Nocuń – członek, trener kadry Podokręgu Częstochowa chłopców rocznik 2011
Radosław Werner – członek, trener kadry Podokręgu Częstochowa chłopców rocznik 2011
Robert Ogrodniczek – członek, trener kadry Podokręgu Częstochowa dziewczynek
Olga Cichoń – członek, trener kadry Podokręgu Częstochowa dziewczynek
Magdalena Kapała – członek, trener kadry Podokręgu Częstochowa dziewczynek
Dominik Szczypior – członek, trener Śląskiej Akademii Piłkarskiej
Dawid Jankowski – członek, trener Śląskiej Akademii Piłkarskiej
Cezary Siwy – członek
Mateusz Gawroński – członek
Przemysław Szczypior – członek
Oskar Sikora – członek

 • Przewodniczący KSP - Rozpondek Sebastian
 • Wiceprzewodniczący ds. Kontaktu z Podokręgiem oraz Dyscypliny - Sierociński Konrad
 • Sekretarz, Referent ds. Ewidencji - Stępień Jacek
 • Referent ds. Obsady sędziów i obserwatorów - Kuban Paweł
 • Referent ds. Finansów - Sobierajski Marcin
 • Referent ds. Organizacyjnych - Malinowski Lech
 • Referent ds. Szkolenia - Pęczek Dariusz
 • Referent ds. Medialnych - Wroński Szymon
Komisja Szkoleniowa KS:
 • Przewodniczący Komisji Szkoleniowej - Pęczek Dariusz
 • Wiceprzewodniczący Komisji Szkoleniowej - Malinowski Lech
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Białas Augustyn
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Kuban Paweł
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Terlicki Paweł
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Wroński Szymon
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Zroślak Michał