Komisje

 • WYTRZYMAŁY Dawid – Przewodniczący
 • WASILEWSKI Michał - Wiceprzewodniczący
 • KOWALIK Wojciech - Członek
 • WAWRZAK Wacław – Członek
 • SUCHECKI Andrzej - Członek
 • CYGAN Arkadiusz- Członek
 • OLSZEWSKI Stanisław – Przewodniczący
 • LORENS Sabina – Członek
 • SZWEDZIŃSKI Marek – Członek
 • POPCZYK Władysław - Członek
 • WOJTAL Marek - Członek
 • WRZESIŃSKI Stanisław - Przewodniczący
 • STUDNICKI Adam - Członek
 • SIKORA Oskar - Członek
 • JELONEK Michał - Członek
 • Przewodniczący KSP - Kowalczyk Robert
 • Wiceprzewodniczący, Referent ds. Szkolenia - Barański Tomasz
 • Wiceprzewodniczący ds. Kontaktu z Podokręgiem oraz Dyscypliny - Sierociński Konrad
 • Sekretarz, Referent ds. Ewidencji - Stępień Jacek
 • Referent ds. Obsady sędziów i obserwatorów - Kuban Paweł
 • Referent ds. Finansów - Sobierajski Marcin
 • Referent ds. Organizacyjnych - Prauza Dariusz
 • Referent ds. Medialnych - Wroński Szymon
Komisja Szkoleniowa KS:
 • Przewodniczący Komisji Szkoleniowej - Barański Tomasz
 • Wiceprzewodniczący Komisji Szkoleniowej - Prauza Dariusz
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Budzowski Edward
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Popczyk Władysław
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Toborek Michał
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Kuban Paweł
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Malinowski Lech