Komisje

 • KARDYNAŁ Katarzyna – Przewodnicząca
 • WASILEWSKI Michał - Wiceprzewodniczący
 • NEMSZ Rafał - Członek
 • RYBAK Paweł – Członek
 • OLSZEWSKI Stanisław – Przewodniczący
 • POPCZYK Władysław - Wiceprzewodniczący
 • WOJTAL Marek - Członek
 • WRZESIŃSKI Stanisław - Przewodniczący
 • STUDNICKI Adam - Członek
 • SIKORA Oskar - Członek
 • JELONEK Michał - Członek
 • Przewodniczący KSP - Rozpondek Sebastian
 • Wiceprzewodniczący ds. Kontaktu z Podokręgiem oraz Dyscypliny - Sierociński Konrad
 • Sekretarz, Referent ds. Ewidencji - Stępień Jacek
 • Referent ds. Obsady sędziów i obserwatorów - Kuban Paweł
 • Referent ds. Finansów - Sobierajski Marcin
 • Referent ds. Organizacyjnych - Malinowski Lech
 • Referent ds. Szkolenia - Pęczek Dariusz
 • Referent ds. Medialnych - Wroński Szymon
Komisja Szkoleniowa KS:
 • Przewodniczący Komisji Szkoleniowej - Pęczek Dariusz
 • Wiceprzewodniczący Komisji Szkoleniowej - Malinowski Lech
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Białas Augustyn
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Kuban Paweł
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Terlicki Paweł
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Wroński Szymon
 • Członek Komisji Szkoleniowej - Zroślak Michał